Перелік документів для акредитації на митниці суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності

 1. Устав фірми, зміни до уставу, протокол загального зібрання, рішення (копії, завірені нотаріально), виписки з протоколів загально зібрання (копії, завірені нотаріально).
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства/іноземного представництва (копія, завірена нотаріально).
 3. Свідоцтво з Головного Управління Статистики (копія, завірена нотаріально).
 4. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість/довідки з податкових органів, що підприємство не є платником ПДВ/свідоцтво про оплату єдиного податку (копія, завірена нотаріально).
 5. Довідка про декларування валютних цінностей/Довідка про відсутність за кордонами України валютних цінностей та власності (оригінал, на даний квартал).
 6. Довідка з банку про наявність розрахункового та валютного рахунків (оригінал).
 7. Наказ/виписка з рішення загального зібрання учасників про призначення директора(копія, завірена нотаріально).
 8. Наказ/виписка з рішення загального зібрання учасників про призначення головного бухгалтера (копія, завірена нотаріально) або лист, що посада головного бухгалтера не передбачена штатнім розкладом (оригінал).
 9. Наказ про призначення відповідальних осіб по роботі з митницею (копія, завірена нотаріально).
 10. Копії паспортів співробітників підприємства (1-ша, 2-га сторінки, реєстрація), завірені печаткою підприємства.

  -          Директора

  -          Головного бухгалтера

  -          Відповідальних осіб по роботі з митницею

 11. Лист зі зразками печаток підприємства та підписами осіб, котрі будуть використовуватись в митних органах (оригінал).
 12. Документи, що підтверджують право власності чи оренди приміщення юридичної та фактичної адреси підприємства (копія, завірена підприємством).