Правила Інкотермс

Інкотермс 2010 (Incoterms 2010) – це міжнародні правила, визнанні урядовими органами, юридичними компаніями та комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовуваних в міжнародній торгівлі термінів. Сфера дії поширюється на права та обов’язки сторін за угодою купівлі-продажу в частині поставки товарів (умови поставки товарів). Кожен термін представляє собою абревіатуру із трьох літер.

Правила Інкотермс 2010 (Incoterms 2010)

Правила вступили в дію 01 січня 2011 року

Категорія Е

Відвантаження

EXW

Будь-які види транспорту

EX Works (… named place)

Франко завод (… назва місця)

Категорія F

Основне перевезення не оплачене продавцем

FCA

Морські та внутрішні водні перевезення

Free Carrier (… named place)

Франко перевізник (… назва місця)

 

FAS

Морські та внутрішні водні перевезення

Free Alongside Ship (… named port of shipment)

Франко уздовж борту судна (… назва порту відвантаження)

 

FOB

Морські та внутрішні водні перевезення

Free On Board (… named port of shipment)

Франко борт (… назва порту відвантаження)

Категорія С

Основне перевезення оплачене продавцем

CFR

Будь-які види транспорту

Cost of Freight (… named port of destination)

Вартість та фрахт (… назва порту призначення)

 

CIF

Будь-які види транспорту

Cost, Insurance and Freight (… named port of destination)

Вартість, страхування та фрахт (… назва порту призначення)

 

CIP

Будь-які види транспорту

Carriage and Insurance Paid To (… named place of destination)

Фрахт/перевезення та страхування оплачено до (… назва місця призначення)

 

CPT

Будь-які види транспорту

Carriage Paid To (… named place of destination)

 

Фрахт/перевезення оплачені до (… назва місця призначення)

Категорія D

Доставка

DAT

Будь-які види транспорту

Delivered At Terminal (… named terminal of destination)

Поставка на терміналі (… назва терміналу)

 

DAP

Будь-які види транспорту

Delivered At Point (… named point of destination)

Поставка у пункті (… назва пункту)

 

DDP

Будь-які види транспорту

Delivered Duty Paid (… named place of destination)

Поставка з оплатою мита (… назва місця призначення)

 

Категорія Е – Місце відправлення ( Departure):

EXW – (від англ. Ex Works – «з місця роботи») – торгівельний термін, що означає «самостійне вивезення». Відповідальність продавця закінчується під час передачі товару покупцеві або найнятому ним перевізнику в приміщенні продавці (наприклад, на складі або в магазині). Продавець не відповідає за завантаження товару на транспорт, всі витрати по вивезенню товару зі складу, перевезенню, митному оформленню несе покупець. Завжди використовується з вказанням місцезнаходження продавця, наприклад, XW London.

Група F – Основне перевезення не оплачено (Main Carriage Unpaid):

FCA – (від англ. Free Carrier – «франко-перевізник»). Цей термін завжди використовується з вказанням місця поставки. Він означає, що продавець виконує свій обов’язок по поставці, коли надає товар, очищений від мита на експорт, перевізнику, призначеному покупцем, у вказаному місці. Якщо поставка виконується в приміщеннях продавця, то продавець несе відповідальність за завантаження. В будь-якому іншому місці продавець такої відповідальності не несе.

FAS – (від англ. Free Alongside Ship – «франко уздовж борту судна») – означає, що продавець несе витрати по доставці в порт відправлення. Зобов’язання продавця по доставці товару вважаються виконаними після того, як товар розміщено уздовж борту судна на причалі або на ліхтерах ( в узгодженому порту відвантаження). Покупець оплачує витрати по завантаженню, фрахту судна, страхуванню, розвантаженню та доставці до пункту призначення. Ризики переходять в момент доставки на причал порту завантаження.

FOB – (від англ. Free On Board – «франко-борт», буквально – безкоштовно на борт судна) – термін, що використовується для визначення умов поставки вантажу, визначення сторони, на яку лягають витрати по транспортуванню, і точки передачі відповідальності за вантаж від продавця до покупця. Умови FOB передбачають, що продавець зобов’язаний доставити товар в порт та завантажити на вказане покупцем судно, витрати по доставці товару на борт лягають на продавця.

Група С – Основне перевезення оплачено (Main Carriage Paid):

CFR – ( від англ. Cost and Freight – «вартість та фрахт») – означає, що продавець оплачує доставку товару в порт, завантаження та фрахт судна, а також забезпечує проходження митних процедур під час експорту товару (в тому числі оплачує мита). Ризик втрати чи пошкодження, а також додаткові витрати після переходу товару через поручні судна переходять на покупця.

CIF – (від англ. Cost, Insurance and Freight – «вартість, страхування та фрахт») – означає, що обов’язки продавця вважаються виконаними, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження, а ціна продажу включає в себе вартість товару, фрахт або транспортні витрати, а також вартість страхування для морських перевезень.

CPT – (від англ. Carriage Paid To – «фрахт та перевезення оплачені до …») – міжнародний торгівельний термін, що використовується по відношенню до всіх видів транспорту, включаючи змішані перевезення. Продавець несе витрати по фрахту та перевезенню до пункту призначення. Покупець оплачує страхування вантажу. Ризики переходять в момент доставки вантажу певному перевізнику.

CIP – (від англ. Carriage and Insurance Paid To – «фрахт, перевезення та страхування оплачені до…») – міжнародний торгівельний термін, що означає, що продавець доставить товар обраному продавцем же перевізнику. Окрім того, продавець зобов’язаний оплатити витрати, пов’язані за перевезенням товару до названого пункту призначення. Відповідальність продавця закінчується після доставки товару перевізнику. Якщо перевізників декілька, то відповідальність закінчується після доставки товару першому перевізнику. Покупець несе всі ризики та будь-які додаткові витрати, о виникли після того, як товар було доставлено.

Група D - Доставка (Arrival):

DAT – (від англ. Delivered At Terminal – «поставка на терміналі») – міжнародний торгівельний термін, що може використовуватись під час поставок будь-яким видо транспорту, а також під час використання більш ніж одного виду транспорту. Він означає, що продавець виконує поставку товару в узгоджений з покупцем термінал в поіменованому порту або іншому місці призначення. Продавець зобов’язаний оплатити витрати, пов’язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. «Терміналом» може бути будь-яке місце, наприклад, причал, склад, контейнерний двір, авіа-, авто- або залізничний термінал. Продавець несе всі ризики, пов’язані з доставкою та розвантаженням товару. Сторонам рекомендовано максимально точно визначити термінал і за можливості певний пункт на терміналі, з доставкою товару на який зобов’язання продавця вважаються виконаними.

DAP – (від англ. Delivered At Point – «поставка в пункті») – міжнародний торгівельний термін, що може використовуватись під час поставок будь-яким видом транспорту, а також під час використання більш ніж одного виду транспорту. Термін означає, що готовий до розвантаження товар передається покупцю на прибулому транспортному засобі в узгодженому місці призначення. Продавець несе всі ризики, пов’язані з доставкою товару в назване місце. Сторонам рекомендовано найбільш точно визначити пункт в узгодженому місці призначення, оскільки ризики до цього пункту несе продавець. Продавець зобов’язаний оплатити всі витрати, пов’язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. DAP потребує від продавця виконання митних формальностей для вивозу товару, якщо такі застосовуються. Але продавець не зобов’язаний виконувати митні формальності для ввезення. В тому числі оплачувати імпортні мита. За намірів сторін покласти на продавця виконання митних формальностей для ввезення, оплату будь-яких імпортних мит та виконання інших митних формальностей для ввезення доцільно використання терміну DDP.

DDP – (від англ. Delivered, Duty Paid – «доставлено, мито оплачено») – термін використовується з вказанням місця прибуття. Він означає, що відповідальність продавця закінчується після того, як товар доставлено до вказаного місця в країні покупця. Всі ризики, всі витрати по доставці вантажу (податки, мита, тощо), відповідальність за псування та втрату товару до цього моменту несе продавець. Він також несе всю відповідальність за митну очистку. В угоду можуть бути доставлені положення, звільняючі продавця від оплати окремих додаткових формальностей.