Helion Ukraine

Перелік документів для акредитації у митниці суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності

 1. Статут підприємства, зміни до статуту, протокол загальних зборів, рішення (копії, завірені нотаріально), витяги з протоколів загальних зборів (копії, завірені підприємством).
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства / іноземного представництва (копія, завірена нотаріально).
 3. Свідоцтво з Головного Управління Статистики (копія, завірена нотаріально).
 4. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість / довідки з податкових органів, що підприємство не є платником ПДВ / свідоцтво про сплату єдиного податку (копія, завірена нотаріально).
 5. Довідка про декларування валютних цінностей.
 6. Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна (оригінал, на поточний квартал).
 7. Довідка з банку про наявність розрахункового і валютних рахунків (оригінал).
 8. Наказ / виписка з рішення загальних зборів учасників про призначення головного бухгалтера (копія, завірена підприємством) або лист, у якому вказано, що посада головного бухгалтера не передбачена штатним розкладом (оригінал).
 9. Наказ про призначення відповідальних осіб по роботі з митницею (копія, завірена підприємством).
 10. Копії паспортів співробітників підприємства (1-а, 2-а сторінки, реєстрація), завірені печаткою підприємства (директора, головного бухгалтера, відповідальних осіб по роботі з митницею).
 11. Лист із зразками печаток підприємства і підписами осіб, які будуть використовуватися у митних органах (оригінал).
 12. Документи, що підтверджують право власності або оренди приміщення юридичної та фактичної адреси підприємства (копія, завірена підприємством).